Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.03.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta złożone przez: 1) DAMF Invest S.A. w Płocku, 2) pana Mariusza Patrowicz oraz 3) Pana Damiana Patrowicz w związku z transakcjami na akcjach Emitenta dokonanymi przez spółkę zależną od wskazanych powyżej Read More →

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Emitenta – spółki FON SA o zmianie stanu posiadania w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Pełna treść zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: ZAWIADOMIENIE

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku. Załączniki: Raport okresowy za IV kwartał 2012

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.02.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta złożone przez:

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.02.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta złożone przez FON S.A. w Płocku w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Załączniki: ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2013 opublikowanego raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 29.01.2013 r. Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z daty 21.03.2013 r. na dzień 30.04.2013 r. Wobec powyższego Emitent informuje, że raporty kwartalne będą Read More →