Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Ecology SA w dniu 26.06.2013 r. Zarząd FON ECOLOGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 r. Akcjonariusz: FON SA Liczba zarejestrowanych Read More →

Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.06.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 21.06.2013 r., dokonał wniesienia posiadanych przez Emitenta 1745 udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C Read More →

Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 29.05.2013 r. dokonuje sprostowania odnośnie cen za nabyte akcje. Ceny nie zostały podane błędnie, różny jest jedynie sposób ich przedstawienia. W raporcie podano łączną ilość zakupionych akcji za cenę 0,10 zł oraz 0,11 zł, natomiast w zawiadomieniach rozpisano transakcje na Read More →

Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2013 r. na godzinę 13.30, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie ZWZ i projekty uchwał Read More →

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2013 roku. Załączniki: I KWARTAŁ 2013 FON ECOLOGY

Zarząd Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny spółki Fon Ecology SA za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Załączniki: LIST DO AKCJONARIUSZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU + OŚW OPINIA I RAPORT DOBRE PRAKTYKI

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04. 2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta złożone przez: DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Treść zawiadomień zawarta jest w załącznikach. Read More →

Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.04.2013 r. przyjął ofertę spółki FON S.A. w Płocku z dnia 12.04.2013 r., której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta obligacji spółki FON S.A. w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Read More →