W nawiązaniu do RB nr 3/2011 Zarząd FON Ecology SA koryguje treść raportu i otrzymuje on brzmienie: Zarząd FON Ecology SA z siedzibą w Płocku, informuje, że po weryfikacji wyników finansowych osiągniętych w IV kwartale 2010r., dokonuje korekty prognozy wyników finansowych przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do Read More →

Zarząd FON Ecology SA z siedzibą w Płocku, informuje, że po weryfikacji wyników finansowych osiągniętych w IV kwartale 2010r., dokonuje korekty prognozy wyników finansowych przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., w pozycji dotyczącej Read More →

Zarząd FON ECOLOGY S.A. – Emitent informuje, iż w dniu 7 stycznia 2011 roku otrzymał informację od spółki zależnej od Emitenta – Omenix Sp. z o.o., o tym że Omenix Sp z o.o. udzielił spółce Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku pożyczkę na kwotę 1.150.000 złotych (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy), na okres 12 Read More →