Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku informuje, że błędnie oznaczono raport z dnia 31.10.2013 r. numerem 23/2013 Niniejszym raportem korektą nadaje się raportowi z dnia 31.10.2013 r. numer 24/2013.