Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 listopada 2013 r. na godzinę 16.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: