Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku informuje, że w dniu 18.09.2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 5 Członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 1 748 613 jak następuje:

27.06.2013 – 89 800 akcji po 0,10 zł za akcję w ramach zorganizowanego systemu obrotu
12.09.2013 – 58 813 akcji po 0,09 zł za akcję w ramach zorganizowanego systemu obrotu
12.09.2013 – 1 600 000 akcji po 0,09zł za akcję w ramach cywilno-prawnej umowy kupna