Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.09.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta złożone przez spółkę FON SA.
Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku.