Niniejszym Zarząd spółki podaje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2013 roku spółki Fon Ecology SA.

Raport w załączniku.